Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kennel SNOWPUG - Pugs in North Norway

"You haven`t live - before you have been living with a pug"

Norway's northernmost FCI registered pug breeder

HUNDEUTSTILLING (only in Norwegian)

Denne siden inneholder informasjon om HUNDEUTSTILLING, formasjoner, tips & råd. Dersom noen har kommentarer eller synspunkter iht det jeg har skrevet er det bare å ta kontakt. 

Mona Helen Gunnarsdotter Bergheim

HUNDEUTSTILLING er en begivenhet der hundeeiere viser fram sin rasehund for kvalifiserte dommere (eksteriørdommere) som opp mot en vedtatt rasestandard for den aktuelle hunderasen, bedømmer hvor rasetypiske hundene er i forhold til denne.

I Norge er det Norsk Kennel Klubb som er stambokregisteret og arrangerer hundeutstillinger på både nasjonalt og internasjonalt plan. 

Hundeutstilling er viktig for å bedømme resultatet av avlen innenfor rasene.

For mange er hundeutstilling en spennende hobby - både når det gjelder selve konkurransen og miljøet omkring hundeutstillingene. Man treffer andre hundeeiere som man kan utveksle erfaringer med, man får sett andre hunder innenfor rasene og man blir kjent med mennesker som har samme interesse som en selv - HUND.

TERMINLISTER for arrangement i Norge 

Norsk Kennel Klubb og NKK`s medlemsklubber arrangerer et stort antall arrangementer i løpet av et år. Noen av disse arrangementene er OFFISIELLE, såkalte TERMINFESTEDE UTSTILLINGER.  

 • At arrangementet er offisielt betyr at resultatene registreres i DOGWEB (NKK`selektroniske registrerings database) og titler stambokføres
 • Terminfestede utstillinger er følgende:  

- Internasjonal utstilling (hvor CACIB - innstilling til Internasjonalt championat deles ut)

- Utstillinger arrangert av rase- og distriktsklubber

- Spesialutstillinger som arrangeres av raseklubber for sine respektive raser og hvor klubben tildeles såkalt "STORT" CERTIFIKAT

 • I tillegg til offisielle arrangementer finnes det mange uoffisielle arrangementer - slik som:

- Open show - det konkurreres her ikke om certifikat

- Match Show - en utstilling etter utslagsmetoden der to og to hunder møtes

etter cup-prinsippet

- Valpeshow - utstilling for valper fra og med 4 mnd til og med 9 mnd. 

Hundeutstilling er viktig for å bedømme resultatet av avlen innenfor rasene.

Legger ved en noen informative artikler publisert av Norsk Kennel Klubb om Hundeutstilling: 

Utstillingsdagen

Før utstillingsdagen er det viktig at hunden din er badet/stelt - slik at den er ren i pelsen/kroppen. Klørne skal være klippet/stelt. Det skal ikke finnes noe skitt i ører/ansikt/folder/øyne. For at hunden skal ha det beste utgangspunktet så bør den være "ren og pen". Man bør IKKE vise frem en skitten/uvasket hund!! 

Det er viktig at du lufter hunden din godt før en konkurranse slik at den ikke blir utilpass og evt gjør ifra seg inne i utstillingsringen. Pass på at du er på plassen i god tid før du skal i ringen og finn en plass til deg og din hund. Bruk tiden godt på å forberede deg selv før konkkurransen starter. På varme sommerdager/soldager er det spesielt viktig at hunden har tilgang til vann og skygge. Man skal alltid ivareta hunden på en god og positiv måte; både før-, under- og etter en bedømming - hele utstillingsdagen. 

Det er viktig at man passer på at hunden din ikke sjenerer andres hunder og dersom man bruker godbiter i ringen må man passe på at man ikke mister noen på bakken/gulvet - slik at andres hunder ikke blir distrahert.

Bedømming/Klasser

De forskjellige hunderasene blir bedømt hver for seg og det konkurreres i en rekke klasser avhengig av alder. Hanner og tisper konkurrerer hver for seg i de respektive klassene.

 • Junior klasse (9-18 mnd)
 • Åpen Unghund klasse (15-24 mnd)
 • Åpen klasse (15 mnd og oppover)
 • Champion klasse (hunder som er registrert champion)
 • Veteranklasse (hunder som er eldre enn 8 år).  

Man konkurrerer på en HUNDEUTSTILLING innenfor sin rase om plasseringene: BESTE JUNIOR, BESTE UNGHUND, BESTE ÅPEN UNGHUND KLASSE, BESTE ÅPEN KLASSE, BESTE HANNHUND, BESTE TISPE, BESTE VETERAN.

Gjennomføring av bedømmelse av Hannhunder og Tisper bedømmes hver for seg. Klassen bestemmes av alder og tidligere oppnådde resultater. Hunden kan bare meldes på i en (1) klasse. Bedømmelsen er delt i en kvalitetsdel og en konkurransedel. Ved kvalitetsbedømmelsen vurderer dommeren hunden opp mot rasebeskrivelsen, og gir skriftlig kritikk med kopi til utstilleren og raseklubben. Kritikkene skrives på et av de skandinaviske språk eller et av de fire FCI språk (engelsk, fransk, tysk, spansk).

Hundene blir bedømt individuelt i alle klassene med følgende premiegrader: 

 • Excellent = (Utmerket)
 • Very Good = (Meget god)
 • Good = (God)
 • Sufficient = (Godtagbar)
 • 0. premie = (Diskvalifisert)
 • KIP = (Kan ikke premieres). 

Det er konkurransebedømmelse i alle klasser med 4 plasseringer. Dersom ingen- eller færre enn 4 hunder har oppnådd premiegrad ”Excellent” - skal hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” stille i konkurranseklassen.

Hunder som er svært rasetypiske kan vinne et CERTIFIKAT, som er et bevis på at hunden holder CHAMPIONKLASSE. Det utdeles et reserve‐cert, til hunden bak cert‐ vinneren, som vil telle som cert dersom cert‐vinneren skulle bli diskvalifisert. Hunder som oppnår minimum 2 "små certifikater" (fra nasjonale utstillinger) og får 1 stort certifikat (fra Internasjonal utstilling/Nordisk utstilling) får status som NORSK UTSTILLINGS CHAMPION (N UCH).  

Alle hunder som oppnår 1. plass i sin klasse og får CK (CERTIFIKAT KVALITET) konkurrerer deretter om å bli beste hannhund og beste tispe i raseklassen. Deretter konkurrerer disse 2 om å bli BEST I RASEN (BIR). Den motsatte av BEST I RASEN får tittelen BEST I MOTSATT KJØNN (BIM).

CACIB/Reserve CACIB - Innstilling til internasjonalt championat kan bare utdeles på internasjonale utstillinger og bare til virkelig fremragende hunder (som konkurrerer i klasser/raser hvor CACIB kan tildeles og har registrerte aner i minst 3 ledd). Normalt er kravene til CACIB enda høyere enn til Certifikat. For norske hunderaser er det i Norge ingen kvalitetsforskjell på Cert/CK og CACIB.

Vinneren av BEST I RASEN (rasevinneren) går videre til konkurransen BEST I GRUPPEN (BIG). Her vil alle rasevinnerene (BIR) konkurrere innenfor hver sin rasegruppe og de som plasserer seg som nr. 1 BEST I GRUPPEN går videre til konkurransen BEST IN SHOW (BIS). Dette er den mest prestisjefylte tittelen en hund kan vinne på en hundeutstilling.  

Premiedefinisjoner

Nedenfor er en kortfatted beskrivelse av PREMIEDEFINISJONENE på en hundeutstilling. For utfyllende informasjon om dette - bruk følgende link til NKK`s hjememside: NKK`s utstillingsregler

 • Excellent (Utmerket).
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.
 • Very Good (Meget God).

Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.

 • Good (God).

Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.

 • Sufficient (Godtagbar).

Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

 • 0.premie (diskvalifisert)

Skal tildeles hund som:

A: Er eksteriørt utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens standard.

B: Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt vekt på rasens opprinnelse/funksjon/bruksområde.

C: Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte testikler.

D: I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs. om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes noen mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte.

Om 0. Premie(diskvalifisert) tildeles som følge av pkt. D, skal dommeren signere premielisten spesielt for dette. Andre avvikelser i mentaliteten skal bedømmes ifølge rasestandarden. Grunn til 0. Premie(diskvalifisert) skal alltid angis på kritikken.

Hunder som 3 ganger får 0. premie på grunn av gemytt jf. pkt. D, gis utstillingsforbud. 

 • KIP (kan ikke premieres)

Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan ved unntak tildeles KIP (kan ikke premieres). Eksempel på det er om hunden har åpenbare mangler i oppvisnings- og ringkultur (slik som uvant med kobbel eller valpete temperament) eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager eller fet). Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikker bedømming av kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelige å bedømme.  

Årsaken til premieringen skal anføres på kritikkskjemaet 

 • Hederspremie (HP)

Kan tildeles homogene og jevne avls- og oppdrettergrupper. Hederspremie gir rett til deltakelse i finalekonkurranser. 

 • Certifikat/Reserve Certifikat /CK (Championkvalitet)

Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet. Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren er fullcertet (se pkt. 11.13 i utstillingsreglene) eller skulle bli diskvalifisert. Også reserve-cert vinneren må tilfredsstille nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert dersom det er påkrevd for rasen

 • Nordisk certifikat/Nordisk reserve certifikat

Nordisk certifikat og nordisk reserve certifikat tildeles på «Nordiske utstillinger». Nordisk certifikat tildeles beste hannhund/beste tispe i Beste hannhund/tispeklasse (jf. pkt 11.13 i utstillingsreglene) og reserve certifikat til nest beste hannhund/tispe i Beste hannhund/tispeklasse. Se ellers reglene for Nordiske utstillinger og nordiske cert på nkk.no.

 • CACIB/Reserve CACIB

Innstilling til internasjonalt championat kan bare utdeles på internasjonale utstillinger og bare til virkelig fremragende hunder (som konkurrerer i klasser/raser hvor CACIB kan tildeles og har registrerte aner i minst 3 ledd). Normalt er kravene til CACIB enda høyere enn til Certifikat. For norske hunderaser er det i Norge ingen kvalitetsforskjell på Cert/CK og CACIB.

Premieringer

Premiering på utstilling markeres med følgende fargekort som ringsekretæren viser frem inne i utstillingsringen: 

Premiering:

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Sufficient
 • 0. Premie
 • KIP
 • Championatkvalitet
 • Certifikat
 • Reserve Certifikat
 • Championat
 • CACIB
 • Reserve CACIB
 • Beste Veteran
 • Best I Motsatt Kjønn
 • Best I Rasen
 • Best In Show (BIS
 • Best i gruppen (BIG)
 • Hederspremie til avls- og  

oppdretterklasse 

Farge:

 • Rød
 • Blå
 • Gul
 • Grønn
 • Grå
 • Brun
 • Rosa
 • Rød/hvit/blå (nasjonalfargene)
 • Lyseblå
 • Rød og grønn
 • Hvit
 • Orange
 • Grå og rosa
 • Hvit og grønn
 • Rød og gul
 • Rød/hvit/blå
 • Hvit og blå
 • Lilla og hvit

Til vinnere av BIS, BIG, Beste Veteran, Beste Avlsgruppe og Beste oppdrettergruppe samt vinnere av Cert, CK, CACIB skal det utdeles premier & premiesløyfer. Vinnerne av Best I Rasen & Best I Motsatt kjønn får utlevert premiesløyfene i utstillingsringen. Dette får man også dersom hunden oppnår Championat. Utenom dette kan man kjøpe de andre premiesløyfene i Sekreteriatet. 

Snowpug`s Viking of North-Norway "Benny"

NO CH SE CH NVW-18 NORDVW-18

Snowpug`s Egon "Egon"

NORD CH NO CH SE CH FIN CH

Sunshine Dream Magic Guise "Alexander" 

Snowpug`s Victory Royale "Esther"