Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kennel SNOWPUG - Pugs in North Norway

"You haven`t live - before you have been living with a pug"

Norway's northernmost FCI registered pug breeder

Pug Dog Encephalitis (PDE)

Jeg har i mange år testet alle mine hunder for PDE (Pug Dog Encephalitis). Dette er ikke ett krav fra raseklubben at man skal teste hundene sine for PDE - men man bør gjøre dette på hunder som brukes i avl. Alle mopsene som brukes i mitt avlsprogram er testet for PDE med OK resultater - dette siden jeg kun avler på friske individer og for å unngå S/S + S/S kombinasjoner.

PDE testes gjennom gentesting og jeg gjør dette gjennom et laboratorium i California - se vedlagte link til VGLU Davis for mere informasjon om PDE. 

PDE– er en Hjernehinnebetennelse som hos mops heter PDE (Pug Dog Encephalitis). Dette er en genetisk inflammatorisk sykdom i det sentrale nervesystemet som vanligvis er progressiv og dødelig. Det er mulig for den enkelte mops eier å få gentestet si hund for PDE. 

Omkring 1,2% av rasen dør av en bestemt Meningitis (Hjernehinnebetennelse) som hos mops heter PDE (Pug Dog Encephalitis). Det er en inflammatorisk sykdom i det sentrale nervesystemet som vanligvis er progressiv og dødelig.

Det finnes et gentest (svaber i hundens munn) som bestilles fra California. Testen er ikke godkjent av NKK, så derfor blir heller ikke prøveresultatet lagret i noen database – men er et godt verktøy for oppdrettere for å velge parringer som vil få frem valper med redusert risiko for utvikling av PDE.

Testen rapporteres med følgende mulige resultater (PDE=NME)

N / N = Ingen kopier av NME-assosierte markører (homozygot for normalt). Disse hundene har lav risiko for å utvikle NME.

N / S = 1 kopi av NME-assosierte markører (heterozygot for mottakelighet). Disse hundene har lav risiko for å utvikle NME.

S / S = 2 kopier av NME-følsomhetsassosierte markører. Disse hundene har 12,75 ganger større sannsynlighet for å utvikle NME i løpet av livet.

For oppdrettere som ønsker å minimere risikoen for valper, er følgende en liste over forventede parrings resultater:

1. N / N x N / N = alle valper vil ha to eksemplarer av de lave NME-risikormarkørene (N / N) og vil ha en betydelig redusert risiko for å utvikle NME i løpet av livet.

2. N / N x N / S = Halvparten av valpene vil ha to eksemplarer av lave NME-risikormarkører (N / N), og har en betydelig redusert risiko for å utvikle NME i løpet av deres levetid. Halvparten av valpene vil bære en kopi av mottakelighetsmarkørene (N / S), men vil også ha lav risiko for å utvikle NME.

3. N / S x N / S = En fjerdedel av valpene vil være N / N og med lav risiko for NME; den ene halvparten vil være N / S, bære følsomhetsmarkøren, men vil også ha lav risiko for NME; en fjerdedel vil være S / S og ha høy risiko for NME.

4. N / S x S / S = Halvparten av valpene vil bære følsomhetsmarkøren (N / S), men vil ikke ha økt risiko for NME; halvparten av valpene vil ha to eksemplarer (S / S) av følsomhetsmarkøren og være i høy risiko for NME.

5. N / N x S / S = Alle valpene vil ha en kopi av mottakelighetsmarkørene (N / S), og være i lav risiko for å utvikle NME.

6. S / S x S / S = Alle valpene vil ha to kopier av mottakelighetsmarkøren (S / S) og være i høy risiko for NME.

Bemerkning: Oppdrettere frarådes også å avle ut S-genotypen, fordi 40% av rasen har S-genotypen i en heterozygot (N/S = 29%) eller homozygot tilstand (S/S = 11%). Å eliminere S-genotypen vil føre til et betydelig tap av genetisk mangfold. Derfor bør oppdrettere nøye velge parringer som ikke produserer S/S valper. Hunder som er testet S/S trenger heller IKKE å utvikle sykdommen i sin livstid!

For mer informasjon eller for å bestille tester (gjøres ved å samle DNA fra innsiden av munnen med en svaber) besøk UC Davis sin webside.