Kennel SNOWPUG - Pugs in North Norway

"You haven`t live - before you have been living with a pug"

                          Our pugs & PDE testing of our dogs

 

I have for many years tested my dogs for PDE. This is not one claim within the breed but I do this for my own interests sake. This is when I want to know what genes my dogs have - and this emphasizes the dogs that may be used for breeding.  

All pugs used in my breeding program are tested for PDE with OK results - this since I only breed on healthy individuals and to avoid the S/S + S/S combinations.

 PDE is tested with genetic testing and I do this through a lab in California - see attached link to VGLU Davis for more information about the PDE and furter information. 

PDE is the abbreviation for PUG DOG ENCEPHALITIS  

 Jeg har i mange år testet alle mine hunder for PDE. Dette er ikke ett krav innenfor rasen men jeg gjør dette for egen interesses skyld. Dette da jeg ønsker å vite hvilke gener hundene mine bærer - og jeg legger vekt på dette for de hundene som eventuelt skal brukes i avl.     

 Alle mopsene som brukes i mitt avlsprogram er testet for PDE med OK resultater - dette siden jeg kun avler friske individer og for å unngå S/S + S/S kombinasjoner.

 PDE testes gjennom gentesting og jeg gjør dette gjennom et laboratorium i California - se vedlagte link til VGLU Davis for mere informasjon om PDE.  
PDE er forkortelsen for PUG DOG ENCEPHALITIS.
 

               Link to the page of our males  Link to the page of our females