Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kennel SNOWPUG - Pugs in North Norway

"You haven`t live - before you have been living with a pug"

Norway's northernmost FCI registered pug breeder

Øyelysning

Oversikt over autoriserte veterinærer finner du - her - 

Hvordan foregår øyelysning?

Hunden må være ID-merket før undersøkelsen og man må ha med registreringsbevis og eventuelle tidligere attester. Før undersøkelsen skal eier eller den som har med hunden skrive under på en eierbekreftelse.

Deretter foretas en første undersøkelse. Videre får hunden øyedråper for at pupillåpningene skal kunne utvides slik at linser og netthinner kan vurderes. Utvidelsen av pupillene med dråper tar 20 min.

Øyelysing er en grundig undersøkelse av øyet, som gjøres med spesialinstrumenter for å vurdere de ulike strukturene i øyet. Man ser blant annet på hornhinnen, linsen, glasslegemet og netthinnen. 

Hunden sitter på et undersøkelsesbord og trenger ikke å få noen beroligende sprøyte. Øyelyseren bruker et indirekte oftalmoskop for å se på netthinnene. Spaltelampe brukes for å undersøke linse, fremre deler av øyet og øyelokkene.

Effekten av de pupillutvidende dråpene varer i noen timer. I denne tiden vil hunden kunne vise ubehag hvis den utsettes for sterkt sollys.

Resultatet av øyelysingen registreres elektronisk på NKK’s Dog Web. Eier får vite resultatet med en gang.

Gonioskopi er betegnelsen på undersøkelse av vinkelen mellom hornhinne og regnbuehinne hvor væsken som produseres inne i øyet dreneres ut igjen. Væsken i øyet er nødvendig fordi den opprettholder øyets fasong og gir næring til strukturene i øyet som ikke er forsynt med blodkar. Det skal normalt være balanse mellom det som produseres og det som dreneres ut igjen. Hvis det blir for mye væske inne i øyet, stiger øyetrykket og det utvikles glaukom.

Gonioskopi anbefales på hunder av enkelte raser og er en tilleggsundersøkelse som gjøres for å se etter om hunden er disponert for å få glaukom. Gonioskopi gjøres kun en gang etter at hunden er fylt ett år, og må gjøres samtidig med en ordinær øyelysing.

Hvorfor øyelyse – trenger hunden min det?

Målet med øyelysing er todelt:

Ved øyelysing av friske dyr kan man oppdage og eventuelt behandle, øyesykdommer som etter hvert vil utvikle seg og eventuelt skape problemer. Dette slik at man kan spare dyret for unødig lidelse og i verste fall tap av synet. 

Det er også et mål å diagnostisere arvelige øyesykdommer, slik at man kan gi råd i tilfeller hvor hunden eller nære slektninger, skal brukes i avl.

Ved øyelysing med hensyn til arvelige øyesykdommer, vil attesten registreres online i Norsk kennelklubbs database. På attesten står det om hunden har tegn til en arvelig øyesykdom på tidspunktet for øyelysingen og hvilken diagnose som eventuelt er stilt. På denne måten kan individer som med stor sannsynlighet vil føre anlegg for øyesykdom videre, tas ut av avl eller pares mot andre som ikke har tilsvarende anlegg.

Gonioskopi

Gonioskopi er en undersøkelse av kammervinkelen i øyet, som gjøres for å se om hunden er disponert for grønn stær/høyt trykk i øyet. Grønn stær kalles også for glaukom. Kammervinkelen er vinkelen mellom hornhinnen og regnbuehinnen. Gonioskopi anbefales i tillegg til vanlig øyelysing hos en del raser som er disponert for arvelig grønn stær. Undersøkelsen kan også gjøres ved mistanke om at en hund er disponert for høyt trykk i øynene av andre årsaker. Gonioskopi utføres ved hjelp av en spesiell linse som legges på hornhinnen etter lokalbedøvelse.