Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kennel SNOWPUG - Pugs in North Norway

"You haven`t live - before you have been living with a pug"

Norway's northernmost FCI registered pug breeder

Helse

Som oppdretter ønsker jeg å arbeide for det beste for rasen - dette være seg psykisk- & fysisk helse. Det er et stort ansvar å holde på med oppdrett og man er bl.a forpliktet til å sette seg inn i rasens egenskaper, sine avlsdyrs linjer og eventuelle rasebetingede sykdommer. Ved å være FCI registrert oppdretter og medlem i Norsk Kennel Klubb og Norsk Mops Klubb er jeg forpliktet til å følge NKK`s regler & retningslinjer og Norsk Mops Klubb`s anbefalinger, retningslinjer og krav innenfor Avl- & Oppdrett. 

Pug Dog Encephalitis (PDE)

PDE– er en Hjernehinnebetennelse som hos mops heter PDE (Pug Dog Encephalitis). Dette er en genetisk inflammatorisk sykdom i det sentrale nervesystemet som vanligvis er progressiv og dødelig. PDE testes gjennom gentesting og jeg gjør dette gjennom et laboratorium i California - se vedlagte link til VGLU Davis for mere informasjon om PDE. 

For mere informasjon om PDE - følg denne linken - PDE -

Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS)

BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) er en samlebetegnelse for luftveisproblemer som kan ramme brachycephale hunderaser (raser med kort og bred hodeskalle og snute). Syndromet karakteriseres av nedsatt passasje av luft gjennom øvre luftveier. Affiserte hunder kan ha symptomer av varierende alvorlighetsgrad, fra milde snorkelyder til uttalte pusteproblemer.

Link til Veterinærer med NKK-avtale for BOAS-gradering

Veterinæren registrerer resultatet av BOAS-graderingen direkte i Norsk Kennel Klubb`s system DogWeb. Du skal altså ikke bestille noe skjema via "Min Side". Ved bestilling av time hos veterinær, husk å spesifisere at dette gjelder NKKs screeningprogram for BOAS. 

For mer informasjon om BOAS - følg denne linken – BOAS

Patellaluksasjon

Det ble fra 01.01.20 krav om at det skal være kjent patella status på hunder som skal brukes i avl.

Hvordan gjøre dette i praksis:

Først må du bestille skjema fra Norsk Kennel Klubb for å ha med deg til en autorisert veterinær.

Du bestiller skjema ved å logge inn på «Min side». Velg «andre helseundersøkelser» i høyremenyen. Deretter velger du riktig hund og patellaskjema i rullemenyene som kommer opp. Etter betaling vil skjemaet for din hund være tilgjengelig under helse-fanen (øverst på siden inne på «Min side»). Du printer ut skjema selv og tar det med til veterinæren. Veterinæren fyller ut skjemaet og sender det til NKK som registrerer resultatet i Dogweb.

For mer informasjon om Patellaluksasjon - følg denne linken – Patellaluksasjon

Øyelysning

Øyelysing gjøres både for å unngå at hunder med arvelige hundesykdommer brukes i avl og for å hjelpe hunder med en arvelig sykdom på best mulig måte. Øyelysing er et viktig verktøy i avlsarbeidet for mange raser. Øyelysing går ut på at en autorisert øyelyser (veterinær med tilleggsutdannelse) undersøker øynene til hunden for å diagnostisere arvelige øyesykdommer.

Resultatet registreres av øyelyser og blir lagt inn av NKK i Dogweb.

Her finner du oversikt over de som har autorisasjon fra Den norske veterinærforening til å utstede attester for arvelige øyesykdommer: Oversikt over autoriserte øyelysere i Norge

Norsk Kennel Klubb har god og utfyllende informasjon om Øyelysning - dette finner du - her

Avlsanbefalinger vedrørende øyelysning finner du - her -

For mer informasjon om Øyelysning - følg denne linken - Øyelysning - 

Breed Specific Instructions (BSI)

BSI står for “Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs” og er et program som går ut på at eksteriørdommere skal ta hensyn til overdrevne eksteriør- og mentaltrekk som kan påvirke hundenes funksjonelle helse.

For mer informasjon om BSI - følg denne linken - BSI -