Kennel SNOWPUG - Pugs in North Norway

"You haven`t live - before you have been living with a pug"

Forespørsel om mops


Spørsmål til potensielle valpekjøpere fra Kennel Snowpug

OM Å KJØPE VALP FRA KENNEL SNOWPUG

Jeg foretrekker å ha telefonkontakt med mine valpekjøpere, men før du tar steget om å reservere og sette deg opp på liste for en mopsevalp, kan det være nyttig å tenke nøye gjennom mange forhold som vil kunne påvirke ditt hundehold. Jeg håper jeg har klart å påvirke til dette ved utformingen av mitt forespørsel-skjema. Når du har kommet så langt som til denne siden, håper jeg du har utforsket våre sider og satt deg godt inn i rasen.

Jeg vil henvise alle mine fremtidige valpekjøpere om å benytte seg av skjemaet så fremt de ha tilgang til dette. Det å drive oppdrett av mops (og hund generelt) handler ikke bare om å avle best mulig individer, men også om å finne det rette hjemmet til hvert individ. Det å anskaffe seg en mops, vil ofte handle om et hundehold 10 år frem i tid. Dersom du kan se for deg et slikt tidsperspektiv og det ansvar som følger med å eie en mops - er du velkommen til å ta kontakt med meg! 

Forespørsel- skjemaene vil kun bli lest av Kennel Snowpug.

Du kan også ringe meg på 94893898 dersom du lurer på noeVIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED VALPEKJØP

Fordelene ved å kjøpe valp med offisiell stamtavle (registrert i Norsk Kennel Klubb) direkte fra oppdretter isteden for blandingsvalp (valp uten stamtavle) eller valp via hundehandler (som importerer fra andre land, og selger videre i Norge/Sverige) er mange.

* Valpen har kjente aner, som oppdretter sannsynligvis har stor kunnskap om (aner og aners slektningers mentale og fysiske helse). Du kan også selv lettere spore opp eiere og oppdrettere av din valps forfedre, for å samle informasjon, om du skulle ønske dette.

"Friske foreldre med herlig gemytt" som man kan lese i diverse annonser i aviser og på nett, betyr fint lite dersom oppdretter har ingen kunnskap om disses aner/linjene. Kanskje alle søskenene til disse foreldrene har alvorlige sykdommer?

Stamtavler handler ikke om "utstillingshund" eller "kosehund", det handler om gjennomtenkt avl for å få mentalt- og fysisk friske hunder, med utseende mot en standard som er satt for å beholde rasens særegenskaper.

* Kjøper du via en hundehandler som importerer fra andre land (kun for videresalg) vil denne selvfølgelig forsikre deg om at valpens aner består i supersunne avlsdyr. Men hvordan kan du vite at denne snakker sant? Hvordan kan du sjekke informasjonen? Du får mest sannsynligvis aldri se noen av foreldredyrene eller søskenene til valpen. I verste fall dreier det seg om en innsmuglet hund, med- eller uten registreringsbevis/stamtavle og lovpålagte vaksiner og helseattester.

Det har også forekommet at det er blitt formidlet importerte hunder med falske registreringsbevis/stamtavler. En stamtavle er null verdt såfremt den ikke er skrevet ut av en kennelklubb underlagt FCI. Noen av disse hundehandlerene krever også såkalt depositum. Det finnes folk som har betalt tusenvis i forskudd som aldri har mottatt hverken hund eller depositumet i retur. Mennesker som driver slik hundehandel gjør det KUN for inntektens skyld, og ikke av genuin interesse for en spesiell rase som de ønsker å avle på ved nøye planlagt avl for best mulig resultat.

* En som velger å drive oppdrett og selge valper iht. Norsk Kennel Klubb`s lover, er forpliktet til å sette seg inn i rasens egenskaper, sine avlsdyrs og eventuelle rasebetingede sykdommer  OG informere valpekjøpere om dette.

Hvor mye tid tror du en som driver salg av blandingsvalper, valper uten stamtavler eller videresalg, bruker på å lære seg mest mulig om kynologi, genetikk og sine avlsdyrs aner?

Jeg anbefaler alle til å være kritisk og velg en seriøs oppdretter i forhold til en du er usikker på. Lykke til i ditt valg av oppdretter!Har du noen gang eid en mops?
JA  NEI  

Ønsker du tispe eller hannhund?
Hann  Tispe  

Hva ønsker du å bruke mopsen til (flere svar er mulig)?
Utstilling  Lydighet/agility  Avl/oppdrett  Familiemedlem  Annet  
Har du for tiden andre hunder?
JA  NEI  

Planlegger du å delta på valpekurs, lydighetskurs eller andre kurs?
JA  NEI  USIKKER
Har du noen gang returnert en hund til oppdretter?
JA  NEI  

Har du barn som bor hjemme?
JA  NEI  

Hvordan bor du?
Leilighet  Enebolig  Annet  
Er eiendommen din inngjerdet?
JA  NEI  DELVIS  
Er noen i din familie allergisk mot hund?
JA  NEI  VET IKKE  
Hvor mange timer per dag vil hunden bli alene?
INGEN  1-3  3-6  6-10  
Vil noen være hjemme og ta seg av valpen de første ukene etter at den kommer i hus?
Ja
Nei
Er du villig til å holde kontakt med og oppdatere oppdretter så lenge hunden lever?
JA  NEI  
Har du kontaktet andre oppdrettere?
JA  NEI  

Er du på deres venteliste?
JA  NEI  

Er du evt. interessert i å overta en mops som behøver et nytt hjem (omplassering)?
JA  NEI  

Jeg takker SÅ MYE for at du/dere tok deg/dere tid til å fylle ut skjemaet på en best mulig utfyllende måte. 

Jeg gjør deg/dere samtidig oppmerksom på at det kan ta litt tid før jeg besvarer din/deres henvendelse og at jeg på ingen måte kan garantere deg/dere en valp etter å ha fylt ut dette skjemaet. 

Kennel Snowpug er en liten kennel og på grunn av dette har jeg ikke så mange kull i året (1-3 kull) -så dersom du har det travelt med å anskaffe deg mops, anbefaler jeg at du leter et annet sted.

- Kennel Snowpug -