Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kennel SNOWPUG - Pugs in North Norway

"You haven`t live - before you have been living with a pug"

Norway's northernmost FCI registered pug breeder

Forespørsel om mops - Spørsmål til potensielle valpekjøpere

💕Utfylling av "Forespørsel om mops" skjema, klikk på den lilla knappen💕

Gå til Forespørselses skjema

OM Å KJØPE VALP FRA KENNEL SNOWPUG

Før du tar steget om å kontakte meg for å høre om muligheten til å reservere en mops fra mitt oppdrett, kan det være nyttig å tenke nøye gjennom forhold/ting som eventuelt vil kunne påvirke ditt hundehold. 

Jeg har utformet en del spørsmål i "Forespørsel-skjemaet" som jeg håper du kan svare så utfyllende som mulig på. Jo mer informasjon du kan gi - desto lettere er det for meg å danne meg et bilde av deg.

Jeg vil henvise alle som er interessert i en Snowpug mops til å benytte seg av skjemaet så fremt de ha tilgang til dette. 

Det å drive oppdrett av mops (og hund generelt) handler ikke bare om å avle best mulig individer, men også om å finne det rette hjemmet til hvert individ. Det å anskaffe seg en mops, vil ofte handle om et hundehold 10 år - 15 år frem i tid. Dersom du kan se for deg et slikt tidsperspektiv og det ansvar som følger med å eie en mops - er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg! 

Dersom det er noe du lurer på, er du velkommen til å kontakte meg:

Mobil: +47 9489 3898 .

E-post: [email protected]

Jeg ser frem til å høre fra deg og hva du kan tilby en mops fra kennel Snowpug.

Med vennlig hilsen Mona

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED VALPEKJØP

Fordelene ved å kjøpe en valp med FCI godkjent stamtavle (utstedt og registrert av Norsk Kennel Klubb) direkte fra oppdretter i stedet for en blandingsvalp (valp uten stamtavle - regnes som "blandingshund" da man ikke har noe garantibevis for dens opphav) eller valp via hundehandler (som importerer fra andre land og selger videre) er mange.

* Valpen har kjente aner, som oppdretter sannsynligvis har stor kunnskap om (aner og aners slektningers mentale og fysiske helse). Du kan også selv lettere spore opp eiere og oppdrettere av din valps forfedre, for å samle informasjon, om du skulle ønske dette. 

"Friske foreldre med herlig gemytt" som man kan lese i diverse annonser, betyr fint lite dersom oppdretter ikke har noen kunnskap om hundens forfedre. Kanskje alle søsknene til disse foreldrene har alvorlige sykdommer?

Stamtavler handler ikke om en "utstillingshund" eller en "kosehund", det handler om gjennomtenkt avl for å få frem best mulig individer, mentalt- og fysisk friske hunder, med utseende opp mot en rasestandard som er satt for å beholde rasens særegenskaper.

* Kjøper du via en hundehandler som importerer fra andre land (kun for videresalg) vil selgeren garantert forsikre deg om at valpens linjer bare består i sunne avlsdyr. Men hvordan kan du vite at selger snakker sant? Hvordan kan du sjekke informasjonen? Du får mest sannsynligvis aldri se noen av foreldredyrene eller søsknene til valpen. I verste fall dreier det seg om en innsmuglet hund, med- eller uten registreringsbevis/stamtavle og lovpålagte vaksiner og helseattester. 

* Det har også forekommet at det er blitt formidlet importerte hunder med falske registreringsbevis/stamtavler. En stamtavle er null verdt såfremt den ikke er skrevet ut av en kennelklubb underlagt FCI.

Noen av disse selgerne krever også depositum. Det finnes mange folk som har betalt tusenvis i forskudd som aldri har mottatt verken hund eller depositumet i retur. Mennesker som driver slik hundehandel gjør det KUN for profittens skyld, og ikke av den genuine interessen for en spesiell rase som de ønsker å avle på - ved nøye planlagt avl for best mulig resultat.

* Hvor mye tid og penger tror du en som driver salg av blandingsvalper, valper uten stamtavler eller videresalg, bruker på å lære seg mest mulig om bl.a.:

rasen, kynologi, genetikk, sine avlsdyrs aner/linjer, helsesjekker sine hunder slik som raseklubben anbefaler/krever, setter seg inn i rasen, kan vise til utstillingsresultater, helseresultater på avlsdyr etc.? INGENTING - da dette krever MYE tid og penger!

Dette er noe som de genuint interesserte oppdretterene setter seg inn i og som de jobber for - å fremme rasens beste og med det følge alle de retningslinjer og anbefalinger som er gitt. 

* En som velger å drive oppdrett og selge valper iht. Norsk Kennel Klubb`s lover, er forpliktet til å sette seg inn i rasens egenskaper, sine avlsdyrs linjer og eventuelle rasebetingede sykdommer OG informere valpekjøpere om dette

* Kjøp fra en oppdretter som er registrert hos Norsk Mops Klubb. Da er oppdretteren i tillegg til å følge NKK`s regler & retningslinjer - forpliktet til å følge raseklubbens anbefalinger, retningslinjer og krav innenfor Avl- & Oppdrett.

Dette er:

- Krav om kjent status på patella fom 01.01.20

- Anbefaling om kjent status på øyne

- Anbefaling om kjent status på PDE

- Anbefaling om kjent grad på BOAS-test

- Foreldredyrene må ha FCI-godkjent stamtavle

Oppdrettere bør kjenne til følgende:

- Rasens historiske bakgrunn og utvikling, både her i landet og i

rasens hjemland

- Populasjonskunnskap – dvs hvor rasen står i dag

- Mål og prioriteringer for fremtiden

Jeg anbefaler alle til å være kritisk og velg en seriøs oppdretter registrert hos raseklubben. Lykke til i ditt valg av oppdretter!

Utfylling av Forespørsel skjema

Jeg takker SÅ MYE for at du tar deg tid til å fylle ut skjemaet på en best mulig utfyllende måte. Jeg gjør deg samtidig oppmerksom på at det noen ganger kan ta litt tid før jeg besvarer henvendelsene, men jeg besvarer så raskt jeg får mulighet. Kennel Snowpug er en liten kennel og på grunn av dette har jeg ikke mange kull i året (fra 1 til max 3 kull) - så dersom du har det travelt med å anskaffe deg en mops, anbefaler jeg at du leter et annet sted. Men har du det ikke travelt og ønsker å bygge opp en relasjon, så er du hjertelig velkommen med din henvendelse

- Kennel Snowpug -

Gå til Forespørselses skjema - NÅ!