Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kennel SNOWPUG - Pugs in North Norway

"You haven`t live - before you have been living with a pug"

Norway's northernmost FCI registered pug breeder

Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS)

BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) er en samlebetegnelse for luftveislidelser som kan ramme brachycephale hunderaser (raser med kort og bred hodeskalle og snute).

Syndromet karakteriseres av nedsatt passasje av luft gjennom øvre luftveier. Affiserte hunder kan ha symptomer av varierende alvorlighetsgrad, fra milde snorkelyder til uttalte pusteproblemer, problemer fra gastrointestinaltraktus og søvnproblemer. De verste tilfellene kan gi sterkt nedsatt velferd og livskvalitet hos hundene. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at slett ikke alle hunder av brachycephale raser har BOAS-problemer. Det fins mange sunne og friske individer i den norske populasjonen, og disse bør brukes videre i avl.

Det kan være vanskelig å forstå at en hund har BOAS-problemer. Forskning gjort av BOAS-gruppen ved University of Cambridge har vist at 60 % av eierne av hunder med BOAS-symptomer ikke skjønner at hunden har et problem. Det kan være lett å tenke at deler av symptombildet bare rasetypisk variasjon, og ikke gjenkjenne det som tegn på sykdom. Symptomer opptrer vanligvis ved 2-3 års alder (senere hos noen individer), og forverres gradvis gjennom hundens liv. Alvorlighetsgraden varierer fra kun milde snorkelyder til tydelige pusteproblemer, og eventuelt andre problemer. De hundene som er verst angrepet kan ha sterkt nedsatt velferd og livskvalitet.

Nedenfor er linker med informasjon om BOAS som Norsk Mops Klubb har på sin hjemmeside: 

Hvordan foregår BOAS-graderingen

Når du kommer inn til en BOAS-gradering vil veterinæren lytte til hundens pust og foreta en funksjonstest.

Testen består av en 3 minutters gange i lett trav, der den måler hvor langt hunden greier å gå, hva hjertefrekvensen er før og etter, samt temperaturen til hunden. Veterinæren ser også etter hvor lang tid det tar før dyret normaliseres etter anstrengelsen. 

Graderingen gjøres på grunnlaget av instruksjon fra SVF (Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening).

Last ned eierinformasjon om BOAS her (PDF).